ANASAYFA / HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

GELECEK İÇİN DEĞER ÜRETİYORUZ...

“Önce İnsan” politikasından hareketle; “İşçi Sağlığı ve Güvenliği” konusu, maden işletmemizde de
önem verilen konuların başında geliyor.

Arama ve Proje Geliştirme

Maden arama çalışmaları aramalar ve proje geliştirme kapsamında yapılmaktadır. Türkiye’nin çeşitli illerinde 21 adet polimetal arama ruhsatımız bulunmaktadır. Bu 21 adet ruhsatın tamamının ön etüdü yapılmış, jeolojik haritaları tamamlanmıştır.
Mevcut işletme sahalarımızda ise proje geliştirme kapsamında sondaj çalışmaları devam etmektedir.

LIVAMINE KİLOMETRE TAŞLARI

2016

Bursa Harmancık’ta bulunan krom ocağımız üretime başladı.

2017

21 arama ruhsatı Livamine bünyesine katıldı.

HBA Madencilik A.Ş. devralındı.

Krom ihracatı yapılmaya başlandı.

HBA Madencilik’te Ar-Ge ve fizibilite çalışmalarına başlandı.

Uludağ Harmancık Krom A.Ş.’de açık ocak üretiminden yeraltı üretimine geçildi.

2018

Krom zenginleştirme tesisi inşaatı başladı.

Livamine yenilenebilir enerji sektörüne yatırım fırsatları arıyor