ANASAYFA / FAALİYET ALANLARI

FAALİYET ALANLARIMIZ

Oprerasyonlar:

Maden Ocaklarımız ve Operasyonel Faaliyetler

Uludağ Harmancık Krom A.Ş.

Kırma-eleme tesisi

HBA Madencilik A.Ş.

Krom zenginleştirme tesisi (inşaat halinde)

Aramalar

Arama ve Proje Geliştirme Faaliyetleri

Maden arama çalışmaları aramalar ve proje geliştirme kapsamında yapılmaktadır. Türkiye’nin çeşitli illerinde 21 adet polimetal arama ruhsatımız bulunmaktadır. Bu 21 adet ruhsatın tamamının ön etüdü yapılmış, jeolojik haritaları tamamlanmıştır.

İhracat:

Krom Cevheri Yurt Dışı Satış Faaliyetleri

Hem üretimimiz olan, hem de diğer üreticilerden temin ettiğimiz parça ve konsantre krom cevherinin yurt dışına satışı yapılmaktadır.